Izpolni pristopno izjavo z svojimi podatki in se pridružu Klubu belokranjskih študentov.
PRISTOPNA IZJAVA: pristopna