Upravni odbor Kluba belokranjskih študentov, na podlagi sklepa št. 3 iz 7. redne seje upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov z dne 25. 9. 2021, razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba za akademsko leto 2021/2022, ki bodo 23. 10. 2021.

Razpis velja za naslednje organe kluba:

Kandidat za člana Upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati, priložiti vizijo razvoja kluba. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

Kandidacijski postopek traja petnajst (15) dni. V tem času morajo vsi kandidati osebno podati pisno kandidaturo na sedež Kluba oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba najkasneje do vključno 21. 10. 2021. Kandidat mora biti član Kluba, da lahko kandidira za želeno funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

Volitve za organe Kluba belokranjskih študentov bodo potekale v okviru rednega občnega zbora, ki bo v soboto 23. 10. 2021 ob 18. uri v prostorih Mladinskega centra Metlika na Cesti bratstva in enotnosti 43, 8330 Metlika.

 Črnomelj, 5. 10. 2021 

Manja Novak,
predsednica Kluba belokranjskih študentov

Skip to content