Upravni odbor Kluba belokranjskih študentov, na podlagi sklepa št. 3 iz 7. redne seje upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov z dne 27. 9. 2020, razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba za akademsko leto 2020/2021, ki bodo 24. 10. 2020.


Razpis velja za naslednje organe kluba:

 • člane Upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov,
 • člane Nadzorne komisije Kluba belokranjskih študentov,
 • člane Disciplinske komisije Kluba belokranjskih študentov.

Kandidat za člana Upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati, priložiti vizijo razvoja kluba. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • tajnik,
 • blagajnik,
 • vodja Sekcije za obveščanje,
 • vodja IT sekcije,
 • vodja Sekcije za kulturo in družbo,
 • vodja Sekcije za šport,
 • vodja Dijaške sekcije.

Kandidacijski postopek traja petnajst (15) dni. V tem času morajo vsi kandidati osebno podati pisno kandidaturo na sedež Kluba oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba najkasneje do vključno 21.10. 2020. Kandidat mora biti član Kluba, da lahko kandidira za želeno funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • opis dosedanjih aktivnosti,
 • kratko vizijo razvoja kluba.

Volitve za organe Kluba belokranjskih študentov bodo potekale v okviru rednega občnega zbora, ki bo v soboto 24. 10. 2020 ob 18. uri v prostorih Mladinskega centra Metlika na Cesti bratstva in enotnosti 43, 8330 Metlika.

 

Črnomelj, 5. 10. 2020

Manja Novak,
predsednica Kluba belokranjskih študentov

Kandidatura - Obrazec

Volilni pravilnik Kluba belokranjskih študentov

Skip to content