Skladno z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS ter 1. sklepom 3. redne seje UO KPŠ v letu 2021 z dne 15. 2. 2021 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba belokranjskih študentov v Svet ŠOLS in za svetnika Kluba belokranjskih študentov v Svet Zveze ŠKIS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba belokranjskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Črnomelj ali upravne enote Metlika (občina Črnomelj, Metlika in Semič) in imajo za študijsko leto 2020/2021 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika bodo 19. 3. 2021 ob 18.00, v prostorih Kluba belokranjskih študentov.

Kandidacijski postopek je odprt 14 dni. Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 12. marca 2021 s priporočeno pošto na naslov:

Klub belokranjskih študentov, Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj

s pripisom »Za volilno komisijo – ne odpiraj!«

Kandidatura mora vsebovati:

Manja Novak, predsednica

Skip to content