Razpis za volitve v organe Kluba belokranjskih študentov 2022/23

Upravni odbor Kluba belokranjskih študentov, na podlagi sklepa št. 1 iz 1. korespondenčne seje upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov z dne 9. 10. 2022, razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba za akademsko leto 2022/2023, ki bodo 22. 10. 2022.


Razpis velja za naslednje organe kluba:

 • člane Upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov,
 • člane Nadzorne komisije Kluba belokranjskih študentov,
 • člane Disciplinske komisije Kluba belokranjskih študentov.

Kandidat za člana Upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati, priložiti vizijo razvoja kluba. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • tajnik,
 • blagajnik,
 • vodja Sekcije za informiranje,
 • vodja IT sekcije,
 • vodja Sekcije za kulturo in družbo,
 • vodja Sekcije za šport,
 • vodja Dijaške sekcije.

Vsi kandidati morajo podati pisno kandidaturo, ki jo pošljejo na e-poštni naslov info@klub-kbs.si najkasneje do vključno 16. 10. 2022. Kandidat mora biti član Kluba, da lahko kandidira za želeno funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • opis dosedanjih aktivnosti,
 • kratko vizijo razvoja kluba.

Volitve za organe Kluba belokranjskih študentov bodo potekale v okviru rednega občnega zbora, ki bo v soboto 22. 10. 2020 ob 19. uri v prostorih gostilne ​Gostilni M​ü​ller (Ločka cesta 6, 8340 Črnomelj)​. 

Črnomelj, 9. 10. 2022

Manja Novak,
predsednica Kluba belokranjskih študentov

Skip to content