Upravni odbor Kluba belokranjskih študentov, na podlagi sklepa št. 1 iz 1. korespondenčne seje upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov z dne 9. 10. 2022, razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba za akademsko leto 2022/2023, ki bodo 22. 10. 2022.


Razpis velja za naslednje organe kluba:

Kandidat za člana Upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati, priložiti vizijo razvoja kluba. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

Vsi kandidati morajo podati pisno kandidaturo, ki jo pošljejo na e-poštni naslov info@klub-kbs.si najkasneje do vključno 16. 10. 2022. Kandidat mora biti član Kluba, da lahko kandidira za želeno funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

Volitve za organe Kluba belokranjskih študentov bodo potekale v okviru rednega občnega zbora, ki bo v soboto 22. 10. 2020 ob 19. uri v prostorih gostilne ​Gostilni M​ü​ller (Ločka cesta 6, 8340 Črnomelj)​. 

Črnomelj, 9. 10. 2022

Manja Novak,
predsednica Kluba belokranjskih študentov