Razpis volitev za svetnika KBŠ v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS

Klub belokranjskih študentov obvešča, da je skladno z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS na skupščini, dne 7. septembra 2018, sprejel sklep o volitvah svetnika v Svet ŠOLS in Svet Zveze ŠKIS. Kandidat se lahko prijavi za obe mesti hkrati, a mora kljub temu oddati dve prijavi.

Svojo prijavo opravite tako, da najkasneje 14 dni pred volitvami (do 13. oktobra 2018) pošljete obrazec za kandidaturo priporočeno na sedež kluba s pripisom Za volilno komisijo”.

Volitve bodo potekale v Semiču, Gostilna Pezdirc, ob 17: 30 uri. Volilno pravico imate vsi člani kluba.


Več podrobnosti najdete v priponkah.

Disciplinska komisija Kluba belokranjsih študentov

Razpis volitev za svetnika KBŠ v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS
Scroll to top