Klub belokranjskih študentov (KBŠ) je največja mladinska organizacija, ki združuje mlade, predvsem študente in dijake, iz vseh treh belokranjskih občin: Črnomelj, Metlika in Semič. Klub je bil formalno ustanovljen 15. januarja 1963, ko se je odcepil od Kluba dolenjskih študentov. Njegovo delovanje je že od takrat naprej usmerjeno predvsem v kreativno aktivnost mladih. S široko zastavljenim programom aktivnosti skušamo zajeti kar najširši krog dejavnosti mladih, ki stremijo k pozitivno usmerjenim ciljem, saj verjamemo, da je prav aktivna udeležba mladih v prostoru javnega diskurza izjemno pomemben element v nadaljnjem razvoju Bele krajine. Pomemben element v strukturi delovanja KBŠ-ja je tudi volontersko delo ter samoiniciativnost. Društvo redno izvaja projekte predvsem na področju kulture in športa, s sofinanciranjem diplomskih nalog s področja Bele krajine podpiramo raziskovalno delo naših članov in jih obenem spodbujamo k vrnitvi na rodno grudo, prav tako zainteresirano javnost informiramo o možnostih, ki jih ponuja Evropska unija s svojimi mladinskimi programi, na podlagi katerih smo izpeljali že več mladinskih izmenjav v preteklih letih. Članom pomagamo pri uresničitvi njihovih idej in zamisli oziroma pri reševanju problemov s pomočjo naše pravne oziroma inštrukcijske skupine.

Klub belokranjskih študentov skuša belokranjskim študentom in dijakom ponuditi čim več različnih obštudijskih dejavnosti, ki jih brez KBŠ-ja v Beli krajini ne bi bilo, oz. ne bi bile dostopne študentskemu žepu, obenem pa finančno in tehnično podpira večino mladinskih društev in skupin v Beli krajini ter projekte Teden kulture na placu, Pung-Art, Športno poletje v Semiču in druge. Posebej dobro sodelujemo z Mladinskim kulturnim klubom Bele krajine (MKK), s katerim smo leta 2005 ustanovili tudi prvi mladinski center v Beli krajini – MC Bit.

VODSTVO

Manja Novak

Predsednica

Maša Kuzma

Vodja sekcije za kulturo in družbo

Ivona Begović

Vodja dijaške sekcije

Ida Perušič

Nadzorni odbor

Manca Črnič

Podporna članica

Patricija Blažič

Podporna članica

Maja Kozina

Članica dijaške sekcije

Ana Štajdohar

Podpredsednica

Rok Željko

Vodja sekcije za šport

Tjaša Miketič

Vodja AVlaba

Rihard Žan Bukovec

Disciplinska komisija

Eva Puhek

Podporna članica

Ida Perušič

Podporna članica

Kim Riznič

Članica dijaške sekcije

Matic Brozovič

Tajnik

Valentina Ambrožič

Vodja sekcije za informiranje

Anja Šimec

Nadzorni odbor

Blaž Pečarič

Disciplinska komisija

Maša Starc

Podporna članica

Jakob Kavšek

Član dijaške sekcije

Luka Horvat

Tajnik

David Mužar

Vodja IT sekcije

Ivana Laharnar

Nadzorni odbor

David Rupčič

Disciplinska komisija

Sara Hudelja

Podporna članica

Nejc Mravinec

Član dijaške sekcije