logo-kbs

O NAS

Klub belokranjskih študentov (KBŠ) je največja mladinska organizacija, ki združuje mlade, predvsem študente in dijake, iz vseh treh belokranjskih občin: Črnomelj, Metlika in Semič. Klub je bil formalno ustanovljen 15. januarja 1963, ko se je odcepil od Kluba dolenjskih študentov. Njegovo delovanje je že od takrat naprej usmerjeno predvsem v kreativno aktivnost mladih. S široko zastavljenim programom aktivnosti skušamo zajeti kar najširši krog dejavnosti mladih, ki stremijo k pozitivno usmerjenim ciljem, saj verjamemo, da je prav aktivna udeležba mladih v prostoru javnega diskurza izjemno pomemben element v nadaljnjem razvoju Bele krajine. Pomemben element v strukturi delovanja KBŠ-ja je tudi volontersko delo ter samoiniciativnost. Društvo redno izvaja projekte predvsem na področju kulture in športa, s sofinanciranjem diplomskih nalog s področja Bele krajine podpiramo raziskovalno delo naših članov in jih obenem spodbujamo k vrnitvi na rodno grudo, prav tako zainteresirano javnost informiramo o možnostih, ki jih ponuja Evropska unija s svojimi mladinskimi programi, na podlagi katerih smo izpeljali že več mladinskih izmenjav v preteklih letih. Članom pomagamo pri uresničitvi njihovih idej in zamisli oziroma pri reševanju problemov s pomočjo naše pravne oziroma inštrukcijske skupine.

Klub belokranjskih študentov skuša belokranjskim študentom in dijakom ponuditi čim več različnih obštudijskih dejavnosti, ki jih brez KBŠ-ja v Beli krajini ne bi bilo, oz. ne bi bile dostopne študentskemu žepu, obenem pa finančno in tehnično podpira večino mladinskih društev in skupin v Beli krajini ter projekte Teden kulture na placu, Pung-Art, Športno poletje v Semiču in druge. Posebej dobro sodelujemo z Mladinskim kulturnim klubom Bele krajine (MKK), s katerim smo leta 2005 ustanovili tudi prvi mladinski center v Beli krajini – MC Bit.

EKIPA

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Nika Brdar

Predsednica

e7772edb66ba76fa109f2df4c224fd4b

Leon Pečarič

Vodja sekcije za kulturo in družbo

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Sara Bahor

Vodja dijaške sekcije

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Maša Starc

Nadzorni odbor

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Eva Mavsar

Članica dijaške sekcije

e7772edb66ba76fa109f2df4c224fd4b

Rok Željko

Podporni član

e7772edb66ba76fa109f2df4c224fd4b

Blaž Pečarič

Podpredsednik

e7772edb66ba76fa109f2df4c224fd4b

Matic Plut

Vodja sekcije za šport

e7772edb66ba76fa109f2df4c224fd4b

Maj Perko

Vodja AvLaba

e7772edb66ba76fa109f2df4c224fd4b

Leon Krajačič

Disciplinska komisija

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Hana Begič

Članica dijaške sekcije

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Neža Barič

Tajnica

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Urška Jurajevčič

Vodja IT sekcije ​

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Ana Štajdohar

Nadzorni odbor

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Aleksandra Šoronda

Disciplinska komisija

e7772edb66ba76fa109f2df4c224fd4b

Gašper Mihelič

Član dijaške sekcije

e7772edb66ba76fa109f2df4c224fd4b

Rok Badovinac

Blagajnik

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Lara Geltar

Vodja sekcije za informiranje

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Maša Kuzma

Nadzorni odbor

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Urška Kmetič

Disciplinska komisija

bad45a40fa6e153ef8d1599ba875102c

Živa Šikonja

Članica dijaške sekcije

Skip to content