KONTAKT

Naslov

Klub belokranjskih študentov
Kolodvorska 34
8340 Črnomelj

Telefon

  • 040 594 036 – Nina Miketič, predsednica
  • 040 809 778 – Darja Vukčevič, podpresednica
  • 040 342 542 – Anja Šimec, tajnica

E-pošta

info@klub-kbs.si

Davčna številka

88461475, nismo davčni zavezanec

Uradne ure

Vsako soboto od 19:00 do 21:00 in vsako sredo od 19:00 do 21:00 na sedežu društva.

Upravni odbor

Predsednica   Nina Miketič   nina.miketic@klub-kbs.si
Podpredsednica   Darja Vukčevič   darja.vukcevic@klub-kbs.si
Tajnica   Anja Šimec   anja.simec@klub-kbs.si
Blagajničarka   Neža Steiner   neza.steiner@klub-kbs.si
Vodja Sekcije za kulturo in družbo    Nastasja Schweiger   nastasja.schweiger@klub-kbs.si
Vodja Sekcije za šport   Jure Štukelj   jure.stukelj@klub-kbs.si
Vodja IT sekcije   Tomaž Starašinič   tomaz.starasinic@klub-kbs.si
Vodja Sekcije za informiranje   Manja Novak   manja.novak@klub-kbs.si
Vodja Dijaške sekcije   Miha Babič   miha.babic@klub-kbs.si

Nadzorni odbor

Marko Simčič    marko.simcic@klub-kbs.si
Jure Kuhar   jure.kuhar@klub-kbs.si
Ivana Laharnar   ivana.laharnar@klub-kbs.si

Disciplinska komisija

Jan Gašperič   jan.gasperic@klub-kbs.si  
Rok Babič   rok.babic@klub-kbs.si
Jaka Šikonja   jaka.sikonja@klub-kbs.si

Svetnik v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS

 Nina Miketič  nina.miketic@klub-kbs.si
Close Menu