Klub belokranjskih študentov (KBŠ) je največja mladinska organizacija, ki združuje mlade, predvsem študente in dijake, iz vseh treh belokranjskih občin: Črnomelj, Metlika in Semič. Klub je bil formalno ustanovljen 15. januarja 1963, ko se je odcepil od Kluba dolenjskih študentov. Njegovo delovanje je že od takrat naprej usmerjeno predvsem v kreativno aktivnost mladih. S široko zastavljenim programom aktivnosti skušamo zajeti kar najširši krog dejavnosti mladih, ki stremijo k pozitivno usmerjenim ciljem, saj verjamemo, da je prav aktivna udeležba mladih v prostoru javnega diskurza izjemno pomemben element v nadaljnjem razvoju Bele krajine. Pomemben element v strukturi delovanja KBŠ-ja je tudi volontersko delo ter samoiniciativnost. Društvo redno izvaja projekte predvsem na področju kulture in športa, s sofinanciranjem diplomskih nalog s področja Bele krajine podpiramo raziskovalno delo naših članov in jih obenem spodbujamo k vrnitvi na rodno grudo, prav tako zainteresirano javnost informiramo o možnostih, ki jih ponuja Evropska unija s svojimi mladinskimi programi, na podlagi katerih smo izpeljali že več mladinskih izmenjav v preteklih letih. Članom pomagamo pri uresničitvi njihovih idej in zamisli oziroma pri reševanju problemov s pomočjo naše pravne oziroma inštrukcijske skupine.

Klub belokranjskih študentov skuša belokranjskim študentom in dijakom ponuditi čim več različnih obštudijskih dejavnosti, ki jih brez KBŠ-ja v Beli krajini ne bi bilo, oz. ne bi bile dostopne študentskemu žepu, obenem pa finančno in tehnično podpira večino mladinskih društev in skupin v Beli krajini ter projekte Teden kulture na placu, Pung-Art, Športno poletje v Semiču in druge. Posebej dobro sodelujemo z Mladinskim kulturnim klubom Bele krajine (MKK), s katerim smo leta 2005 ustanovili tudi prvi mladinski center v Beli krajini – MC Bit.

EKIPA

Predsednica: Manja Novak
Podpredsednica: Ivana Laharnar
Tajnica: Anja Šimec
Blagajničarka: Ana Štajdohar
Vodja sekcije za kulturo: Patricia Blažič
Vodja sekcije za šport: Andraž Cimerman
Vodja sekcije za informiranje  Valentina Ambrožič
Vodja IT sekcije: David Mužar
Vodja dijaške sekcije: Maša Kuzma
Vodja AVlaba: Tjaša Miketič
Disciplinska komisija :

 • Luka Horvat
 • Aleksander Vukovič
 • Rok Željko

Nadzorni odbor :

 • Ida Perušič
 • Tomaž Strarašinič
 • Gašper Dokl

Podporni člani :

 • Sara Hudelja
 • Matic Brozovič
 • Jan Štefanič

Dijaška sekcija :

 • Kim Riznič
 • Ivona Begovič