Razpis za volitve svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS

Upravni odbor Kluba belokranjskih študentov, na podlagi sklepa št. 6 iz 9. seje upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov z dne 08. 10. 2023, razpisuje kandidacijski postopek za volitve za svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2023/24, ki bodo 05. 11. 2023. Volitve za mesto svetnika bodo potekale v nedeljo, 05. 11. […]

Razpis za volitve v organe Kluba belokranjskih študentov 2022/23

Upravni odbor Kluba belokranjskih študentov, na podlagi sklepa št. 1 iz 1. korespondenčne seje upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov z dne 9. 10. 2022, razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba za akademsko leto 2022/2023, ki bodo 22. 10. 2022. Razpis velja za naslednje organe kluba: Kandidat za člana Upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi […]

Volitve v organe Kluba belokranjskih študentov

Upravni odbor Kluba belokranjskih študentov, na podlagi sklepa št. 3 iz 7. redne seje upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov z dne 25. 9. 2021, razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba za akademsko leto 2021/2022, ki bodo 23. 10. 2021. Razpis velja za naslednje organe kluba: člane Upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov, člane Nadzorne komisije […]

SKLIC VOLITEV SVETNIKA V SVETU ŠOLS IN SVETNIKA V SVETU ZVEZE ŠKIS

Skladno z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS ter 1. sklepom 3. redne seje UO KPŠ v letu 2021 z dne 15. 2. 2021 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba belokranjskih študentov v Svet ŠOLS in za svetnika Kluba belokranjskih študentov v Svet Zveze ŠKIS. Kandidirajo […]

Skip to content