RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE KLUBA BELOKRANJSKIH ŠTUDENTOV 2018/19

Upravni odbor Kluba belokranjskih študentov, na podlagi sklepa št. 3 iz 9. redne seje upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov z dne 7. 9. 2018, razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba za akademsko leto 2018/2019, ki bodo 27. 10. 2018. Klub belokranjskih študentov si pridržuje
pravico do spremembe datuma v roku plus 3 dni. O točnem datumu in lokaciji boste naknadno obveščeni do konca kandidacijskega postopka.

Razpis velja za naslednje organe kluba:

 • člane Upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov,
 • člane Nadzorne komisije Kluba belokranjskih študentov,
 • člane Disciplinske komisije Kluba belokranjskih študentov.

Kandidat za člana Upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati, priložiti vizijo razvoja kluba.

Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • tajnik,
 • blagajnik,
 • vodja Sekcije za obveščanje,
 • vodja IT sekcije,
 • vodja Sekcije za kulturo in družbo,
 • vodja Sekcije za šport,
 • vodja Dijaške sekcije.

Kandidacijski postopek traja petnajst (15) dni. V tem času morajo vsi kandidati podati pisno kandidaturo na sedež Kluba oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba najkasneje do vključno 15.10. 2018. Kandidat mora biti član Kluba, da lahko kandidira za želeno funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratko biografijo,
 • opis dosedanjih aktivnosti,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

 

Črnomelj, 17. september 2018
Nina Miketič,
predsednica Kluba belokranjskih študentov

Priloga :

RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE KLUBA BELOKRANJSKIH ŠTUDENTOV 2018/19

Close Menu