28
sep 2016

Razpis za volitve v organe Kluba belokranjskih študentov

Upravni odbor Kluba belokranjskih študentov na podlagi sklepa št. 9 iz 10. redne seje upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov z dne 10. 9. 2015 razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba za akademsko leto 2016/2017, ki bodo predvidoma 20. 10. 2016. Klub belokranjskih študentov si pridržuje pravico do spremembe datuma v roku plus 3 dni. O točnem datumu in lokaciji boste naknadno obveščeni do konca kandidacijskega postopka. Razpis velja za naslednje organe kluba:

 • člane Upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov,
 • člane Nadzorne komisije Kluba belokranjskih študentov,
 • člane Disciplinske komisije Kluba belokranjskih študentov.

Kandidat za člana Upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati, priložiti vizijo razvoja kluba. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • tajnik,
 • blagajnik,
 • vodja Sekcije za obveščanje,
 • vodja IT sekcije,
 • vodja Sekcije za kulturo in družbo,
 • vodja Sekcije za šport,
 • vodja Dijaške sekcije.

Kandidacijski postopek traja petnajst (15) dni. V tem času morajo vsi kandidati podati pisno kandidaturo na sedež Kluba oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba najkasneje do vključno 13. 10. 2016. Kandidat mora biti član Kluba, da lahko kandidira za želeno funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratko biografijo,
 • opis dosedanjih aktivnosti,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

Volilni pravilnik KBŠ

Črnomelj, 28. september 2016

Kristian Asani

Predsednik Kluba belokranjskih študentov